Søk i våre sider:
Forsiden Styret Aktuelt fra styret Vedtekter Linker 
 
Forsiden > Aktuelt fra styret

Her finner du aktuelle saker fra styret.

Oslo 22. mars 2022

Innkalling til årsmøte i Norsk-færøysk lag 2021/2022
6. april 2022 klokken 19:00
i Lillesalen i Kampen Bydelshus, Bøgata 21 i Oslo

Dagsorden:
- Val av møteleiar og -skrivar
- Årsmelding
- Ettersedd rekneskap
- Fastsetjing av årspengar
- Mogelege lovbridge
- Andre framlegg*
- Val

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende snarest.
Lagets vedtekter ligger på denne lenken: http://www.foroyar.no/vedtekter/

Spørsmål?
Ta kontakt med jogvan@norpublica.org eller mobil 90700926

Styret i Norsk-færøysk lagÅrsmelding Norsk-færøysk lag 2020-2021

Aktiviteten i Norsk-færøysk lag har vært svært lav under koronaperioden. Styret valgte tidlig i 2020, etter nedstengningen, at laget ikke skulle gjennomføre fysiske møter før samfunnet var åpent igjen.
2020 og 2021 ble to år uten fysiske møter i laget, med unntak av årsmøtet i 2020.
Styret har hatt styremøter, for å sikre en minimumsdrift av laget. Det er gjort for å ha laget klart til nye aktiviteter når samfunnet igjen er åpent. Styremøtene har vært gjennomført på teams, med et par unntak. Det er gjennomført 6 styremøter i 2021. I tillegg har styret hatt kontakt på epost og telefon underveis.
Styret har gjennom koronaperioden vurdert aktiviteten i laget, og hva laget bør gjøre fremover. Tradisjonen med venneforeninger har endret seg ganske mye i løpet av de siste 20 årene. Det er vanskeligere å samle folk til de tradisjonelle kulturkveldene. Samtidig ser vi at den langsiktige tenkningen i lagets ånd – det å bygge bånd mellom Norge og Færøyene, det bærer frukt.
Våren 2022 har Norge hatt besøk av to av Færøyene mest anerkjente band innen populærmusikk, bandet Týr og Eivør med band. Begge bandene er godt likt og har et stort publikum i Norge innen sine sjangre. Det var Norsk-færøysk lag som introduserte både Týr og Eivør til et norsk publikum, på norske scener, for snart 20 år siden.
Kultursamarbeid tar tid. Norsk-færøysk lag er 90 år i 2022. Det er stor forskjell på det laget som våre stiftere startet i 1932, til laget i 2022. Men vi har det samme målet.
I våre vedtekter står følgende – og dette har vi med fra stifterne:
§2. Føremål
Norsk-færøysk lag skal fremje samarbeid mellom Noreg og Færøyane. Laget skal vere ein samlingsstad for færøyingar og andre med særskild interesse for Færøyane.
Formålet er uendret, men måten endres. Et samlingssted i 2022 er ikke ensbetydende med et fysisk samlingssted – i dag foregår mye av kommunikasjonen mellom mennesker på digitale plattformer.
Med koronapandemien og nå krig i Ukraina vil aktiviteten, av naturlige årsaker, i et lag som Norsk-færøysk lag være lav. Det positive er at vi samtidig fremdeles opplever en jevn interesse fra andre lag, foreninger, grupper og enkeltpersoner, som tar kontakt. Noen skal kun ha et raskt svar på noe vedrørende Færøyene – andre ønsker å få noen fra laget på besøk for å snakke om Færøyene i en eller annen sammenheng. Færøyske kunstnere tar ofte først kontakt med Nfl, når de planlegger noe i Norge, og norske kunstnere, journalister og andre tar også kontakt med Nfl, når de lurer på noe.
Lagets fremtid avhenger av evnen til å tilpasse seg, og med den digitaliseringen av hele samfunnet, som vi har opplevd under korona, så finnes et digitalt samlingssted for Norsk-færøysk lag. Vi skal fremover både kunne møtes fysisk, når det passer, og digitalt, når det er mest passende.

Styret i Norsk-færøysk lag
--
Tidligere saker:

Referat fra årsmøte i Norsk - Færøysk lag, onsdag 26. februar 2019
Sted: Stabburet, Abbediengen.
Til stede var 6 av lagets medlemmer.

Referat fra forrige årsmøte ble godtatt.

Sak 1/19
Årsmelding: Det var få arrangementer i 2018.
- Årsfesten var i 26. oktober 2018.
- Det har vært 2 styremøter i perioden.

Årsfesten i oktober var i Kampen bydelshus 26.10. Det møtte cirka 50 medlemmer. Vi fikk servert tørrfisk, spekk og spekemat med god drikke til. Det ble en god fest, praten gikk lett og vi sang mange sanger.
Planen var å ha julegudstjeneste 1. søndag i advent, men den ble avlyst.

Sak 2/19
Regnskap:
Hogne la frem regnskapet for 2018.
Laget gikk med et lite overskudd i 2018 og har ca. NOK 76.000,- på bok.
Regnskapet er godkjent av revisor.
Laget får inn mindre i kontingent nå fordi vi når ikke ut til alle medlemmer. Dette skyldes at vi ikke har e-post adresser til alle og ikke alle er på Facebook.
Vi har ryddet opp vi medlemsregistret og slettet medlemmer hvor brev kommer i retur og som ikke har betalt kontingent i 3 år.
Det er nå 75 medlemmer i laget.

Sak 3/19
Fastsettelse av kontingent:
Det ble gjort vedtak om fortsettelse av 200,- pr. pers.

Sak 4/19
Alle styremedlemmer og festkomite var på valg. Tummas Pauli Mýri og Kara Lamhauge ønsket ikke gjenvalg i styret. Johanna Rubeksen, Martha Mýri og Hildegunn Hauge-Dalsgarð ønsker ikke gjenvalg i festkomiteen.

Karin Mortensen har ringt til medlemmer og laget følgende innstilling til valg:
Valgkomiteens innstilling til valg den 22. mars 2019

Styremedlemmer
Jógvan Hugo Gardar, telefon 91579731, Grenseveien 27, 0575 Oslo,
e-post: vesterled@flesjar.no
Høgne Kirkeby, telefon 91859221, Mariholtveien 90, 1473 Lørenskog,
e-post: hogne@online.no
Gunnar Larne, telefon 90046968, Rødbergveien 80C, 0593 Oslo
e-post: gunnarlarne@gmail.com
Karin Mortensen, telefon 98616180, Asperudåsen 40, 1258 Oslo, e.post: karin.mortensen10@gmail.com

Festkomite:
Tummas Pauli Mýri, telefon 90278897, Sandviksveien 93A, 1363 Høvik,
e-post: tummas.myri@lundin-norway.no
Steinar Helland, telefon 90021393, Blåsbortveien 1B, 0873 Oslo,
e-post: steinar.helland@yahoo.com
Hildegun Schumann, telefon 91354214, Vestbyveien 84, 1914 Ytre Enebakk,
e-post: schugunn@hotmail.com

Revisor:
Elin Berstad Mortensen

Sak 5/19
Sak lagt inn fra styret.
Det har de siste årene vært vanskelig å holde medlemsaktivitetene oppe på en nivå som samsvarer med vedtektene.
Styret har derfor vedtatt å protokollføre følgende:

Norsk-færøysk lag skal ha følgende aktiviteter i løpet av året.
Årsmøte, 2 styremøter, årsfest og julegudstjeneste. (datoer)
Aktivitetene legges ut på Facabook og meldes til medlemmer per SMS og mail.

Det har vært vanskelig å finne medlemmer som vil engasjere seg i lagets aktiviteter og styre. Derfor er det ikke mulig å gjennomføre valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite slik det er vedtatt i lagets vedtekter.
Styret vil framover også være valgkomite. Antall styremedlemmer vil være redusert til de personene som ønsker å gjøre en innsats for styret.

Styret understreker at dersom noen medlemmer ønsker flere aktiviteter i laget, så er de velkommen til å legge frem saken for styret. Vi vil da vurdere muligheten for gjennomføring.

Oslo 07.03.2019
Karin Mortensen
referent
--

Årsmøtet 2018 -⁠ torsdag 22. mars kl. 19.00
i Peisestuen, Foreningen Norden, Harbitzalleen 24, 0275 Oslo

Dagsorden:
-⁠ Val av møteleiar og -⁠skrivar
-⁠ Årsmelding
-⁠ Ettersedd rekneskap
-⁠ Fastsetjing av årspengar
-⁠ Mogelege lovbridge
-⁠ Andre framlegg
-⁠ Val

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende snarest.

Spørsmål? Ta kontakt med vesterled@flesjar.no

Årsmøtepapirene kan medlemmer få tilsendt ved å kontakte vesterled@flesjar.no
(Melding lagt ut 7. mars 2018)---
Færøysk dans søndag 2. april 2017 klokken 18

Vi får besøk av Árni Dahl fra Færøyene. Han er forfatter, lærer og ikke minst skipari. Under hans ledelse vil vi danse færøysk dans og ha en sosial kveld i Stabburet på Abbediengen.
Lokalet er godt egnet til færøysk dans.

Dansen starter klokken 18, rett etter årsmøtet i laget, som starter en time før.

Ta med dansefoten og venner og familie til en hyggelig kveld med dans.

Norsk-færøysk lag
Spørsmål kan sendes til vesterled@flesjar.no eller mobil 91579731
(Oslo 20.03.2017)Årsmøtet 2017 - søndag 2. april kl. 17.00
i Stabburet, Foreningen Norden, Harbitzalleen 24, 0275 Oslo

Årsmøte i Norsk-færøysk lag er søndag 2. april klokken 17. Etter årsmøtet, klokken 18, blir det færøysk dans med Árni Dahl som "skipari".

Dagsorden:
- Val av møteleiar og -skrivar
- Årsmelding
- Ettersedd rekneskap
- Fastsetjing av årspengar
- Mogelege lovbridge
- Andre framlegg
- Val

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende snarest.
(Oslo 18.03.2017)

---
---

Årsmøtet 2016

Referat fra årsmøte i Norsk-færøysk lag 14.03.2016
Velferdsrommet, Grenseveien 23.

Til stede: Kára lamhauge, Høgne Kirkeby, Jógvan Hugo Gardar og Linda Apalnes Gardar.
1. Valg av møteleder: Jógvan Hugo Gardar
2. Valg av referent: Linda Apalnes Gardar
3. Årsmelding v/leder Jógvan Hugo Gardar: godkjent
- Laget har nå 115 medlemmer
4. regnskap v/kasserer Høgne Kirkeby: godkjent
- laget har et overskudd på ca 1000,-
- epost brukes nå til innkreving av kontingent
5. Årspenger: Det har tidligere vært differensiert betaling. Årsmøtet foreslår at årspengene settes til 200,- pr husstand: godkjent
6. Lovendringer: ingen forslag
7. Valg: valgkomiteens forslag godkjennes.
8. Valgkommité: Fram til nå har medlemmene i valgkommiteen vært Anne Kari Skardhamar, Leif Berstad og Linda Apalnes Gardar. Valgkommiteen ønsker at det velges nye medlemmer til neste valg.

-----

Årsmelding fra styret i Norsk-færøysk lag 2015
Disse har sittet i styret i 2015:
Leder: Jógvan H. Gardar
Nestleder: Kára Lamhauge Tangen
Kasserer: Høgni Kirkeby
Styremedlem - informasjon: Rúni úr Árantsstovu
Styremedlem – festkomité: Tummas Pauli Mýri
Vara: Gunnar Larne, Jóannes Bloch Danielsen og Gro Kitmitto
Festkomité: Steinar Helland, Karin Mortensen/Johanna Aamodt, Johanna Rubeksen, Hildegunn Schumann, Jógvan Helge Gardar, Martha Mýri, Hildigunn Hauge-Dalsgarð
Revisor: Jørmund Reinert og Karin Mortensen
Tillitsmann for Tufti: Steinar Helland
Valgkomité: Ann-Kari Skarðhamar, Leif Berstad og Linda A. Gardar
Bylgjan/web: Jógvan Hugo Gardar og Rúni úr Árantsstovu

Styret har i løpet av året hatt kontakt på epost og telefon. Styret har ikke hatt noe fysisk styremøte.
Det er i dag 6 æresmedlemmer/livstidsmedlemmer.
Formålet til laget er todelt. På den ene siden skal vi spre kunnskap om Færøyene og færøyske forhold til et norsk publikum, samtidig som vi har et sosialt oppdrag som er å arrangere møter for lagets medlemmer.
I 2014 ble det mest fokus på den sosiale delen. I 2015 var fordelingen mer jevnbyrdig. Det er ønskelig med mer aktivitet knyttet til informasjonsdelen, men det er avhengig av innspill og gjerne også noen fra Færøyene som er på besøk i Oslo.
Arrangementer i regi av laget
12. februar var årsmøte, i lokalene til Foreningen Norden på Abbediengen. 6 medlemmer møtte.
28. februar var årsfest i lokalene til Bygdelagssamskipnaden. Det var bra oppmøte, der det ble servert tørrfisk, spekk og spekemat.
29. november var årets julegudstjeneste i den engelske kirken i Oslo. Det var Njál Djurhuus som holdt preken. Dette var første søndag i advent, en søndag mye skjer knyttet til gudstjenester og julegrantenning. Det anbefales at man prøver å unngå at den færøyske julegudstjenesten er på denne søndagen i fremtiden.
Arrangementer der laget har deltatt:
21. april: Færøyene og den politiske situasjonen. Jógvan H. Gardar foredrag på Blindern, møte i regi av Foreningen Nordens Ungdom.
7. desember: Færøyene i dagens Norden – Jógvan H. Gardar foredrag i Foreningen Norden, Oslo.
I løpet av året har Jógvan H. Gardar også bidratt med innspill og gjennomlesing av boka til Ottar Fyllingsnes om Færøyene. Boka kommer våren 2016.
Laget får jevnlig forespørsler fra enkeltpersoner, foreninger og media om Færøyene. Disse besvares etter beste evne.

Vår eiendom i Røyken kommune, Hassfjelltufti, er et tilbakevendende tema. Sommeren 2015 var styret på befaring sammen med Steinar Helland, tufti-ansvarlig. Vi fikk sett tomta, og snakket med flere av naboene. Styret har valgt å vente med å gjøre noe mer med tomta nå. Steinar Helland er vår kontaktperson i Tufti-saker.

Informasjon
I 20 år har Norsk-færøysk lag hatt nyhetsbrevet Bylgjan. Dette var et prosjekt som i sin tid ble satt i gang av Linda A. Gardar, Bjørt Samuelsen, Ove Granum og Jógvan H. Gardar. Ønsket var å gi medlemmene litt mer enn møteinnkallelser. I en årrekke kom Bylgjan jevnlig med ca fire utgaver i året. Etter at internettet har overtatt som kommunikasjonskanal for de fleste, har Bylgjan ikke kommet like ofte, og innholdet har ikke vært like omfattende som tidligere. Høsten 2014 valgte styret å avslutte papirutgaven av Bylgjan, og i stedet holde kontakt med medlemmene via epost og sosiale medier, i tillegg til egen hjemmeside. I en overgangsperiode vil vi vurdere å tilby å sende noen medlemmer informasjon på papir. I 2015 har vi ikke sendt ut noen informasjon på papir.
Facebook-siden blir i dag godt besøkt, og vi legger både meldinger om lagets aktiviteter der, i tillegg til nytt fra Færøyene. Dette kommer vi til å fortsette med. Vi vil også vurdere andre løsninger, der kun lagets medlemmer har tilgang.
Det har vært jobbet med å få på plass en bedre løsning for vår hjemmeside på www.foroyar.no. Denne jobben er ikke avsluttet, men styret håper å ha på plass den nye siden våren 2016.

Á Grækarismessu, Oslo 12. mars 2016
Jógvan H. Gardar, leder

-----(Se også siden "Laget" t.v. for oversikt over verv)